Nederlands

Deutsch

Français

Hi Everybody,

 

Only 2 more months and then we will warmly welcome you in the Netherlands. For us there is still much work to do. With this newsletter we inform you about a variety of things. We also have some questions for you!

 

Overnight stay / lodging

In the dormitories is still room. Price 145,-(sleeping plus breakfast 9 x)  Breakfast every day from 6:30-9:00 am in ClubMet.

Family room: 18 spots

Quiet room ladies: 17 spots

Quiet room gentleman: 21 spots

Fun room: 22 places

 

Scouting Buildings: Full

Mobilhome and caravan area: Full

Food and drinks

Next to our the info-point is a canteen. Here are lunch (sandwiches/soup/hotdog etc.) and evening meals for sale. There is also coffee, tea and soft drinks. Opening hours between 11:00 and 20:00.

From 20:00 to 24:00 ClubMet is open as a social area. Here you can buy several drinks, alcoholic and non-alcoholic. Clubmet is in the building of the dormitory rooms on the ground floor.

Super markets

There are several supermarkets near our info-point. The nearest is at 150 m. The others are up to 1.9 km from the information point.

Aldi: Barcelonastraat 50

Jumbo: Bremstraat 14-16

Albert Heijn: Brugstraat 1

Jan Linders: Industriestraat 19

Lidl: Industriestraat 19

Supermarkten.jpg

 

ATM /Cash machine

The nearest ATM is at the Brugstraat 1 where also the Albert Heijn supermarket. This is 1.9 km from the information point.

 

Unicycleshops

There are 2 unicycle shops present at the ECU2017:

Municycle.com from Germany

Municycle.com, the German part of Unicylce.com, offers a wide range of unicycles, parts and accessories. Meet Petra and talk to her! Get your Nimbus, Qu-ax/QX or Kris Holm unicycle. Pimp up your unicycle or get the needed spare parts at the EC Unicycling 2017. Preorders welcome!

Unaruota/Mad4one from Italy

UnaRuota/Mad4One from Italy, the Italian Producer of Unicycles, Special Handmade Wheels and Unicycle-Parts. 

Great Mad4One and URC Novelties 2017 directly at our Stand at EC Unicycling 2017.  Unicycles from 16" to 29" in all set-ups and configurations, just choose whichever you see fit for your style!
Marco, the Inventor of Mad4One, will be happy to meet you at our Stand!


Program

We are working hard on the final schedule.  There will be many of you coming to the ECU2017 and we are very happy with that! But that also makes it hard to fit all races in the schedule. We only have 8 days for all competitions.  On June 5th, we will place program version 8 on the website. After the registration closes on June 15th, we can make the program definite. Please note that races still can shift to other times and perhaps even to another day. We try to take into account that you can compete in as many disciplines as possible, but we are also limited in the possibilities. Hopefully you all understand and can respect that.

Volunteers

We are going to need many helping hands!  

During the competitions: judging, traffic controller's, speaker, DJ

Organizational: manning info point, cleaning of toilets, showers and competition area’s, etc.  

Preparations: dormitories, mobilhome and caravan area, build trial lines!, marathon trail off etc.  

First aid: helping with the minor injuries.  

Award ceremony: Director medals, building the podium, awarding medals, speaker etc

Social area: Manning the bar by someone with experience.

Workshops: give or help by a workshop

This is just a small selection of all the helping hands that we need. Can you help us? Fill in the volunteer part on the registration form!

 

Sponsors  

The search for sponsors is not easy. Many companies react negatively on our requests, unfortunately. Maybe you can help us? All amounts or forms of sponsorship are welcome!

Do you have a company and want to sponsor us?

Do you work at a company that wants to sponsor us?

Do you have experience with sponsor requests? Feel free to try and contact companies.

Mail us: info@ecunicycling2017.eu

 

Workshops

Learn from each other and make fun together, we find that important also during the ECU2017. There are already a few people who will offer a special workshop or activity. Very good!

Can you do something special?

Would you like to help beginners?

Do you want to give advanced and expert riders instructions?

Can you do something without an unicycle?  

Do you know the perfect way to entertain the non-competitors?

Send us an email; info@ecunicycling2017.eu

 

Spare Time

The ECU2017 means above all take part in all kinds of competitions. But you are of course also a guest in our beautiful South Limburg. In Sittard and surroundings you can make sorts of trips. In newsletter 7 we will give an overview of the nice tourist trips. We made a special  agreement with one of them. They offer you a discount and something special. To be continued.

 

Exceptions to the IUF rules

During the ECU2017 the IUF rulebook (version 2017) is used. In some cases an addition to the rules is made. In newsletter 8 we will share this information.

 

Personal data and match choices

Until 15 June, you can still make changes in your registration.

Please check:

Your best times → These must be filled in.

Your match choices, team choice, relay team etc.

Also, check your personal data once again. For example, we see that some of you have not written first and last name with a capital. Or first and last name are switched. Note that the way we receive your information is the way it will be printed on your t-shirt and in all results. So check and change if needed.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hallo allemaal,

 

Nog 2 maanden en dan zullen wij jullie hartelijk verwelkomen in Nederland.

Voor ons is er nog veel werk te doen. Met deze nieuwsbrief informeren we jullie over de laatste stand van zaken. Tevens enkele vragen aan jullie.

 

Overnachten:

In de slaapzalen is nog plaats. Prijs 145,- (slapen plus ontbijt 9x)

Ontbijt elke dag van 6.30-9.00 uur in ClubMet

Family room: nog 18 plaatsen

Quiet room ladies: nog 17 plaatsen

Quiet room gentleman: nog 21 plaatsen

Fun room: nog 22 plaatsen

 

Scoutinggebouwen: Vol

Camper and caravanplaats: Vol

 

Eten en drinken:

Naast het info-punt is een kantine. Hier zal lunch (belegd broodje/soep/hotdog etc.) en avondeten te koop zijn. Tevens is er koffie, thee en frisdrank te krijgen. Openingstijden tussen 11.00 en 20.00 uur.

Van 20.00 uur tot 24.00 uur is ClubMet open als social area. Hier zijn ook diverse drankjes te krijgen alcoholisch en non-alcoholisch. ClubMet bevindt zich in het gebouw van de slaapzalen op de begane grond.

 

Supermarkten

Er zijn verschillende supermarkten in de buurt van ons info-punt. De dichtsbijzijnde is 150m lopen. de andere zijn tot 1.9 km van het infopunt.

Aldi: Barcelonastraat 50

Jumbo: Bremstraat 14-16

Albert Heijn: Brugstraat 1

Jan Linders: Industriestraat 19

Lidl: Industriestraat 19

Supermarkten.jpg

Geldautomaat

De dichtstbijzijnde geldautomaat is aan de Brugstraat waar ook de Albert Heijn supermarkt is. Dit is 1,9 km van het infopunt.

 

Eenwielerwinkels

Er zijn 2 eenwieler winkels aanwezig tijdens het ECU2017: Municycle.com uit Duitsland en Unaruota/Mad4one uit Italië

Municycle.com is de Duitse vestiging van van unicycle.com. Municycle heeft groot assortiment eenwielers, onderdelen en accessoires. Ontmoet Petra op het ECU en stel haar al je eenwieler vragen. Koop er je Nimbus, Qu-ax/QX of Kris Holm eenwieler. Pimp je eenwieler of koop je benodigde onderdelen tijdens ECU2017. Als je nu al iets besteldt neemt ze het voor je mee! (dat scheelt verzendkosten).

 

UnaRuota/Mad4One uit Italy, de Italiaanse constructeur van eenwielers, handgemaakte wielen en eenwieleronderdelen. 

Kom Mad4One en URC Novelties 2017 groeten op onze stand op EC Unicycling 2017. Eenwielers van 16" tot 29", volledig in orde op op maat samengesteld. Juist zoals jij je eenwieler graag wil.

Marco, de ontwikelaar van Mad4One, ontvangt je graag op onze stand. 

Programma

We werken hard aan het definitieve wedstrijdschema.

Jullie komen met velen. Daar zijn wij heel blij mee! Maar dat maakt tegelijkertijd de puzzel om alle wedstrijden in elkaar te passen wel ingewikkeld. We hebben maar 8 dagen om de volle breedte van het eenwieleren in te passen.

Op 5 juni plaatsen we een zo goed als definitief programma op de website. Pas nadat de inschrijving sluit op 15 juni kunnen wij het programma volledig definitief maken. Hou er rekening mee dat er nog wedstrijden kunnen verschuiven naar andere tijdstippen en misschien zelfs naar een andere dag. Wij proberen er zoveel mogelijk rekening mee te houden dat jullie aan zoveel mogelijk disciplines kunnen meedoen, maar we zijn ook beperkt in de mogelijkheden. Hopelijk hebben jullie hier begrip voor.

 

Vrijwilligers

We gaan nog veel helpende handen nodig hebben.

 • Tijdens de wedstrijden: jurering, verkeersregelaars, speaker, DJ  etc.

 • Organisatorisch: bemannen info punt, schoonmaak van toiletten, douches en wedstrijdterrein, etc.

 • Opbouw: Inrichten slaapzalen/camperterrein, maken trial lines, marathonparcours afzetten etc.

 • EHBO: helpende hand bieden bij de lichte blessures.

 • Prijsuitreiking: klaarzetten podium, medailles uitreiken, speaker etc

 • Social area: Bemannen bar door iemand met horeca ervaring.

 • Workshops leiden.

Dit is nog maar een kleine greep van alle helpende handen die wij nodig gaan hebben.

Kun je ons helpen? Geef dat dan aan op het registratieformulier.


 

Sponsors

Het zoeken naar sponsors is niet makkelijk. Veel bedrijven reageren negatief op onze aanvragen, helaas. Dus misschien kunnen jullie ons ook hierbij helpen. Alle bedragen of vormen van sponsoring zijn welkom dus misschien:

 • Heb je een bedrijf en wil je ons sponsoren?

 • Werk je bij een bedrijf dat ons wil sponsoren?

 • Heb je ervaring met sponsoraanvragen en wil je proberen om nog iets binnen te halen?

Mail ons: info@ecunicycling2017.eu

 

Workshops

Leren van elkaar en samen plezier maken, ook dat vinden we belangrijk tijdens het ECU2017. Er zijn al een paar mensen die een bijzondere workshop of activiteit gaan aanbieden. Leuk!

Kan jij misschien ook iets leuks? Wil je beginners verder helpen? Wil je experts technisch ondersteunen? Kan je iets waarbij helemaal geen eenwieler nodig is?

Stuur ons een email; info@ecunicycling2017.eu  

 

Vrije Tijd

Het ECU2017  betekent vooral deelnemen aan allerlei wedstrijden. Maar jullie zijn natuurlijk ook te gast in het mooie Zuid-Limburg. In de Sittard en omgeving zijn er allerlei leuke uitstapjes te maken.

In nieuwsbrief 7 geven wij een overzicht van de leuke toeristische uitjes. Met een enkele hebben we een prijsafspraak kunnen maken zodat jullie met korting naar binnen kunnen of zelfs een speciaal aanbod krijgen. Wordt vervolgd.

 

Uitzonderingen op de IUF regels

Tijdens het ECU2017 zal in een enkel geval een aanvulling op het IUF rulebook (versie Maart 2016) worden gehanteerd. In nieuwsbrief 8 volgt deze informatie.

 

Persoonsgegevens en wedstrijd keuzes

Tot en met 15 juni kan je in je registratie nog verandering aanbrengen. Denk hierbij aan het invullen van je beste tijden → Deze moeten worden ingevuld. Wedstrijd keuze, team keuze, estafetteteam enz.

Controleer ook je persoonsgegevens nogmaals. We zien dat sommige van jullie bijvoorbeeld voor- en achternaam niet met hoofdletter hebben geschreven. Of voor en achternaam hebben omgedraaid. Zo wordt het dan ook overgenomen op je t-shirt en in alle uitslagen. Dus kijk dit nogmaals na en verander dat!

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hallo an alle,

noch zwei Monate und dann dürfen wir euch herzlichst in den Niederlanden Willkommen heißen.

Für uns steht immer noch einiges an Arbeit an. Mit diesem Newsbrief wollen wir euch über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Und dann haben wir noch ein paar Fragen an euch!

 

Übernachtungen:

In den Schlafsälen sind noch Plätze frei. Preis 145,- (Übernachtung + 9x Frühstück)

Frühstück gibt es jeden Morgen zwischen 6.30 und 9.00h im ClubMet

Familienschlafsaal: noch 18 Plätze frei

Quiet room Damen: 17 Plätze frei

Quiet room Herren: noch 21 Plätze frei

Fun room: noch 22 Plätze frei

 

Pfadfinderunterkünfte: belegt

Camper und Caravanplätze: alle belegt

 

Verpflegung:

Neben dem Infopoint befindet sich eine Kantine. Hier wird es (niederländisches) Mittagessen (belegte Brote/ Suppe/ Hotdogs etc) und Abendessen zu kaufen geben. Außerdem sind dort Kaffee, Tee und alkoholfreie Getränke erhältlich. Öffnungszeiten sind zwischen 11 und 20 Uhr. Von 20 bis 24 Uhr steht der ClubMet als Social Area zur Verfügung. Dann wird es dort auch diverse alkoholische und nicht-alkoholische Getränke geben. ClubMet befindet sich im Erdgeschoss im Gebäude der Schlafsäle.


 

Supermärkte

Rund um den Infopoint sind verschiedene Supermärkte. Der nächstgelegene ist nur 150m, der Rest bis zu 1,9 km entfernt.

Aldi: Barcelonastraat 50

Jumbo: Bremstraat 14-16

Albert Heijn: Brugstraat 1

Jan Linders: Industriestraat 19

Lidl: Industriestraat 19

Supermarkten.jpg

 

Geldautomat

Der nächstgelegene Geldautomat steht in der Brugstraat, in der auch der Albert Heijn Supermarkt ist, etwa 1,9 km vom Infopoint entfernt.

 

Einradhändler

Während der EM werden zwei Einradhändler präsent sein: Municycle.com aus Deutschland und Unaruota/Mad4one aus Italien.

Municycle.com ist die deutsche Niederlassung von unicycle.com. Municycle verfügt über ein großes Angebot von Einrädern, Ersatzteilen und Zubehör. Triff Petra und tausche dich mit ihr aus. Kauf ein Nimbus-, Qu-ax/QX- oder Kris Holm-Einrad. Pepp dein Einrad auf und kaufe die benötigten Teile dafür auf der EM. Vorbestellungen sind gerne gesehen (dann spart ihr euch eventuelle Versandkosten).

 

Programm

Wir arbeiten momentan noch fieberhaft am endgültigen Zeitplan.

Diese EM 2017 erwarten wir viele Teilnehmer. Das freut uns natürlich, aber das macht es auch schwieriger, alle Wettkampfzeiten zusammen zu puzzeln. Wir haben lediglich acht Tage, um die gesamte Breite des Einradsportes unter zu bekommen.

Am 5. Juni werden wir das (so gut wie) finale Programm auf unserer Website veröffentlichen. Jedoch können wir das Programm erst nach dem Anmeldeschluss am 15. Juni erst wirklich fertigstellen. Beachte also bitte, dass sich die Wettkampfzeiten und -tage noch verschieben können. Wir versuchen alles so zu organisieren, dass jeder an so vielen Disziplinen wie möglich teilnehmen kann, aber das ist natürlich nicht immer möglich. Wir hoffen, dass ihr dafür Verständnis habt.


 

Freiwillige

Wir haben noch viele helfende Hände nötig:

 • Während der Wettkämpfe: Kampfrichter, Verkehrsregler, Sprecher, DJ und und und

 • Organisatorisch: Besetzung des Infopoints, Putzen der sanitären Anlagen und der Wettkampfstätten etc.

 • Aufbau: Einrichten der Schlafsäle/Campingplätze, Aufbau des Trails, Marathonparcours etc.

 • Erste Hilfe: helfende Hände bei leichten Verletzungen

 • Preisverleihung: Aufbau des Podiums, Austeilen der Medaillen, Sprecher etc.

 • Social area: Besetzung durch jemanden mit Gastgewerbeerfahrung

 • Workshops leiten.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von all den Sachen, bei denen wir Hilfe nötig haben werden.

Kannst du zu einer reibungslosen EM beitragen? Dann melde dich als Freiwilliger im Anmeldeformular.

 

Sponsoren

Die Suche nach Sponsoren ist nicht so einfach. Von vielen Unternehmen bekommen wir leider Absagen. Vielleicht könnt ihr uns dabei helfen! Alle Beträge und alle Formen des Sponsorings sind herzlich willkommen, daher:

 • Besitzt ihr ein Unternehmen und wollt uns sponsern?

 • Arbeitet ihr bei einem Unternehmen dass uns vielleicht sponsern könnte?

 • Habt ihr Erfahrung mit Sponsorenakquise und könnt ihr probieren, noch Unternehmen für die EM zu erwärmen?

Mail uns: info@ecunicycling2017.eu

 

Workshops

Voneinander lernen und gemeinsam Spaß haben, finden wir wichtig für diese EM. Ein paar von euch haben sich schon gefunden, um Workshops für den Rest anzubieten.Hast du auch noch ein besonderes Talent oder kennst coole Tricks, die du den anderen beibringen kannst? Möchtest du den Einrad-Anfängern helfen? Möchtest du den Experten unter die Arme greifen? Kannst du etwas so ganz ohne Einrad?

Schick uns dann eine Mail an: info@ecunicycling2017.eu  

 

Freizeit

Die EM 2017 bedeutet natürlich vor allem die Teilnahme an allerlei Wettkämpfen. Aber ihr seid natürlich auch Gäste im schönen Süd-Limburg. In Sittard und Umgebung gibt es viele schöne Ausflugsziele.

Im Newsletter 7 werden wir euch eine Übersicht zu allen touristischen Attraktionen geben. Mit manchen Veranstaltern haben wir Absprachen gemacht, sodass ihr dann dort Rabatt oder ein besonderes Angebot bekommt. Näheres folgt.

 

Ausnahmen von den IUF-Regeln

Während der EM wird in einem einzigen Fall eine Ergänzung zum IUF-Regelwerk (Version 2017) eingeführt werden. Weitere Infos dazu bekommt ihr im Newsletter 8.

 

Persönliche Angaben und Anmeldungen zu den Wettkämpfen

Noch bis zum 15. Juni könnt ihr auf der Anmeldeseite Änderungen eintragen. Denkt dabei an die Angabe eurer besten Rennzeiten. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Außerdem auch die Anmeldung zu allen euren Wettkämpfen, Teams, Staffeln etc. nicht vergessen!

Kontrolliert auch bitte eure persönlichen Daten noch mal. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass einige Vor- und Nachnamen nicht mit Großbuchstaben geschrieben oder Vor- und Zuname verwechselt haben. So wie ihr den Namen eingetragen habt, wird dieser auf euren T-Shirts abgedruckt werden! Schaut also noch einmal nach und passt eure Angaben eventuell an

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

la traduction française 

Newsletter 6

Bonjour à vous tous.

Dans 2 mois nous pourrons vous souhaiter la bienvenue aux Pays-Bas. Cependant, il nous reste beaucoup à faire. Avec cette newsletter nous aimerions vous informer sur la situation actuelle. En plus, nous voudrions vous poser quelques questions.

 

* Logement:

Il y a encore de la place dans les dortoirs. Prix: €145 (9x logement + petit-déjeuner)

Le petit-déjeuner est de 6h30 à 9h00.

Family room: 18 places disponibles

Quiet room femmes: : 17 places disponibles
Quiet room hommes: 21 places disponibles
Fun room: 22 places disponibles

Bâtiments des scouts : complet

Camping temporaire : complet

 

* Manger et boire

La cantine se trouve à côté du point info. Ici vous pouvez acheter un déjeuner (sandwich sous-marin, soupe, hotdog, …) et/ou le dîner. On peut y également boire du thé, du café et des boissons rafraichissantes. Heures d’ouverture : de 11h00 à 20h00

De 20h00 à 24h00, vous pourrez vous détendre au ClubMet. (Espace social) Pendant ces heures-là on sert des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Le ClubMet se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment des dortoirs.

 

* Supermarchés

Il y a plusieurs supermarchés dans les environs de notre point info. Le plus proche est à 150m. Les autres se trouvent dans un rayon de 1,9 km.

Aldi: Barcelonastraat 50
Jumbo: Bremstraat 14-16
Albert Heijn: Brugstraat 1
Jan Linders: Industriestraat 19
Lidl: Industriestraat 19
 

Supermarkten.jpg

* Distributeurs automatiques (ATM)

Le distributeur le plus proche se trouve dans la Brugstraat, pas loin du supermarché Albert Heijn. C’est à 1,9 km du point info.

 

* Magasin de monocycles

Il y a 2 magasins de monocycles présents pendant l’ECU2017. Municycle.com d’Allemagne et Unaruota/Mad4one d’Italie.

Municycle.com est la filiale allemande de unicycle.com. Ici vous trouverez un grand choix de monocycles et d’accessoires. Rencontrez Petra et posez-lui toutes vos questions. Achetez votre monocycle Nimbus, Qu-ax/QX ou Kris Holm. Embellissez votre monocycle ou achetez les accessoires dont vous avez besoin pendant l’ECU2017. Si vous commandez encore aujourd’hui, Petra l’apportera pour vous. (Ça vous fait gagner les frais de transport.)

 

* Programme

Nous faisons de notre mieux pour finaliser le programme.

Vous êtes nombreux, ce qui nous fait énormément de plaisir mais en même temps, ça complique le fait d’assembler le puzzle de toutes les compétitions. Nous n’avons que 8 jours pour faire toutes les différentes compétitions.

A partir du 5 juin vous trouverez le schéma quasi définitif sur notre site web. Le programme ne sera définitif qu’après la clôture des inscriptions le 15 juin. Il faut tenir compte que certaines compétitions pourront être déplacées à d’autres moments de la journée ou même à un autre jour. Nous essayons de vous donner la possibilité de participer à autant de disciplines possibles, mais il faut comprendre que nous sommes limités dans les possibilités.

 

* Bénévoles

Il nous faut énormément d’aide.

 • Pendant les compétitions : arbitre, contrôleur de la circulation, présentateur, DJ, etc.
 • Organisationnel : occupation du point info, nettoyage des toilettes, douches et le terrain de compétitions, etc.
 • Préparation : Aménagement des dortoirs/terrain de camping, montage du parcours de trial et du marathon, etc.
 • Premiers soins : soigner des blessures légères
 • Cérémonie de remise des prix : monter le podium, remise des médailles, présentateur, etc.
 • Espace social : exploitation du bar par une personne ayant de l'expérience en horéca.
 • Ateliers : donner des ateliers ou aider pendant les ateliers.

Ce n’est qu’une partie de toutes les mains d’aide dont nous aurons besoin.

Vous pouvez nous aider ? Veuillez l’indiquer sur le formulaire d’enregistrement.

 

Parrainage

La recherche des sponsors est très difficile. Beaucoup d’entreprises nient ou réagissent négativement à nos demandes. Vous pourriez peut-être nous aider. Nous sommes contents avec n’importe quellle somme ou forme de parrainage.

 • Vous avez une entreprise et vous voulez nous sponsoriser ?
 • Vous travaillez dans une firme qui veut nous sponsoriser ?
 • Vous avez de l’expérience quant aux demandes de parrainage et vous voulez nous donner un coup de main ? Envoyez-nous un mail à info@ecunicycling2017.eu

 

* Ateliers

Apprendre les uns des autres et s’amuser, deux choses auxquelles nous prêtons également une attention particulière lors de l’ECU2017. Certaines personnes vont vous offrir des ateliers spécifiques. Vous avez aussi un certain talent que vous voulez partager avec les autres ? Aimeriez-vous aider les débutants en monocyclisme ? Vous voulez donner des instructions aux experts en monocyclisme ? Vous pouvez faire quelque chose dont on n’a pas besoin de monocycle? Envoyez-nous un mail à info@ecunicycling2017.eu

 

* Loisirs

Le plus important de l’ECU2017 est la participation aux différentes épreuves. Pourtant, le Limbourg du Sud vous invite à découvrir cette belle région. Vous pouvez faire de belles excursions à Sittard même et dans les environs. Dans la lettre d’info 7, nous vous donnerons plus d’information sur les excursions touristiques.

Nous avons pu convenir avec quelques sites de pouvoir entrer à prix réduit ou de recevoir des conditions spéciales. À suivre.

 

* Exceptions au règlement IUF

Pendant l’ECU 2017, nous suivons la réglementation de l’IUF. Dans certains cas, un complément aux règles sera appliqué. Plus d’info dans la lettre d’info 8.

 

* Données personnelles et choix d’épreuves.

Vous pouvez faire des changements à votre enregistrement jusqu’au 15 juin. Pensez à bien compléter vos meilleurs temps. Ceci est obligatoire !

Choix d’épreuves, choix d’équipe, équipe de relais, etc.

Veuillez bien contrôler une derrière fois vos données. Nous avons déjà remarqué que certains d’entre vous n’ont pas écrit leur nom et/ou prénom avec majuscule ou qu’ils ont changé leur nom et prénom. Remarquez que la façon que nous la recevons, sera reprise sur les T-shirts et les résultats. Donc vérifiez et changez si nécessaire.