1st october! Registration is open!
(voor Nederlands, klik hier)
(hier für Deutsch klicken)
 
You are welcome to register yourself on our website for EC Unicycling 2017. As you will see, the registration procedure looks the same as the last Unicons and UNIOEC in 2015. It’s easy to handle and you can keep changing your choices until we close the registration on the 15 of  june 2017. So don’t worry if you can’t find an answer to all the questions, you have time.
Why do we open so early? Well, organising an event like this, is a lot of work. All of us are doing this in our free-time (with pleasure).  So we can use all of the time we can get :). Furthermore are the first costs made and to set things sure we need more money from now on. All sporting events will take place in professional, state-of-the-art facilities, but they are not for free…
 
There are 3 registration periods:
 • Period 1 The early birds:01/10/2016-01/12/2016
  • Competitor € 135,-
  • non-competitor € 60,-
  •  
 • Period 2: 02/12/2016 - 15/03/2017
  • competitor € 175,-
  • non-competitor € 80,-
  •  
 • Period 3: 16/03/2017- 15/06/2017
  • competitor € 215,-
  • non-competitor € 100,-
NOTE! - It is the date of your payment that defines the registration fee, NOT the registration date.
 
If you want to use lodging arranged by us, you need to register as competitor or non-competitor.
We are working on different lodging possibilities very hard at the moment. As soon as we have everything ready we will let you know how to book the accommodations.
 
Competition: our choices
In an event as big as the European Championship choices have to be made. The number of competition days and location are the main factors to base the competition upon. Our goals are to provide you all the variety that unicyclesport has and give you the opportunity to join as many competitions as you want.

To achieve our goals we had to make some choices. The Netherlands has a hilly landscape in the south, the area were Sittard-Geleen is, but we have no high steep mountains. Therefore it is not possible to create a good (european championship worthy) downhill. We are simply not able to make a downhill that has enough length without traveling to Germany or Belgium for 1 day. We do have different places where you can ride a short technical difficult downhill but as said not good enough for a serious race. We can provide an uphill and crosscountry in which we make some downhill challenges.

For now we also made the choice not to organise slow and stillstand (update: there will be slow and stillstand). A 200m trackrace, 800 and/or 1500 meter on 29 inch and a half marathon are under our attention but not certain yet. Erik is working on the schedule and if it is possible to add these disciplines, we will do so. As soon as this all is fixed, all registrants will get a message with the good news.
 
Directors
We have a team of excellent directors. Only for muni and freestyle we are still in conversation with several people. One of these weeks we will come forward with their names.
The rest of the team:
Track - Rosi Bongers  (D)
Urban - Tim Desmet (B), Casper Van Tielraden (NL) and Jelle Dillen (B),
Jumps - Edd Hawkes (GB),
Road - Felix Regelsberger (A),
Hockey - Manfred Albers (D)
Basketball - Eric Massoubre (F).
 
More info?
The best way to stay informed is our facebookpage. Also in our blog on the website we will inform you on a regular base.
Still some questions? Don’t hesitate to contact us: info@ecunicycling2017.eu
 
 
 
 
 

1 oktober! De inschrijving is open!

Vanaf nu kun je jezelf inschrijven via onze website www.ecunicycling2017.eu. Zoals je zult merken ziet het inschrijfformulier er hetzelfde uit als bij de afgelopen Unicons en UniOEC. Het is gemakkelijk te doorlopen en je kunt je wedstrijd keuzes blijven aanpassen totdat we de inschrijving sluiten op 15 juni 2017. Dus het is geen probleem als je nu nog niet alle antwoorden weet op de gestelde vragen. Er is genoeg tijd. Het is wel belangrijk om je beste tijd in te vullen (als je deze weet) zodat wij de startlijsten zo goed mogelijk kunnen samenstellen.

 

Waarom kun je nu al inschrijven?

Nou, om een evenement van deze omvang te organiseren is er veel tijd nodig. Het organiserend team doet dit allemaal in hun vrije tijd. Dit doen we graag voor jullie, maar we kunnen dus wel alle tijd gebruiken die we kunnen krijgen :).

Verder kost het organiseren van dit sportevenement ook geld… De eerste uitgaven zijn al gedaan. We willen ook graag voor jullie de beste faciliteiten reserveren en zeker zijn dat deze ook ter beschikking zijn volgend jaar. Ook dat kost geld dus we hebben budget nodig om verdere stappen te nemen.

 

Er zijn 3 inschrijfperioden:

 • Periode 1 The early birds: 01/10/2016-01/12/2016

  • Competitor € 135,-

  • non-competitor € 60,-

 • Periode 2: 02/12/2016 - 15/03/2017

  • competitor € 175,-

  • non-competitor € 80,-

 • Periode 3: 16/03/2017- 15/06/2017

  • competitor € 215,-

  • non-competitor € 100,-

LET OP! - De datum van het overschrijven van het inschrijfgeld bepaald de hoogte van je inschrijfgeld, NIET de dag dat je het inschrijfformulier invult.

Als je een overnachting via ons wilt boeken moet je je als competitor of non-competitor inschrijven.

We zijn op dit moment nog druk bezig met het regelen van verschillende overnachtingsplaatsen. Als hiervoor alles geregeld is laten we jullie weten hoe je een slaapplaats via ons kan reserveren.

 

Onze keuze voor de wedstrijden

Het organiseren van een Europees Kampioenschap betekent ook keuzes maken. Het aantal competitiedagen en de plaats waar de wedstrijden plaatsvinden zijn de belangrijkste redenen om onze competitie op te baseren. Onze doelen zijn onder andere om jullie de volledige verscheidenheid van de eenwielersport aan te bieden en jullie de mogelijkheid te geven om aan zoveel mogelijk wedstrijden mee te doen.

Om deze doelen te bereiken moeten wij keuzes maken. Het zuiden van Nederland heeft een heuvelachtig landschap, maar we hebben helaas geen hoge steile bergen. Daarom is het niet mogelijk om een Europees kampioenschap waardige afdaling (downhill) aan te bieden. We kunnen simpelweg niet voldoende hoogtemeters en lengte in het parcours aanbrengen zonder daarvoor naar Duitsland of België te reizen voor 1 dag. We hebben wel genoeg plaatsen waar je een technisch moeilijke maar korte afdaling kunt rijden maar zoals al aangegeven is dit niet voldoende voor een serieuze wedstrijd. We kunnen wel een uphill en crosscountry aanbieden waarin ook een aantal maal een uitdagende downhill zal worden verwerkt.

 

Voor nu hebben we er ook voor gekozen om geen stilstaan en langzaamrace in het programma op te nemen (update: er zal wel langzaam gereden worden en stil gestaan worden). Over een 200m race, 800m en/of 1500 m race op 29 inch wielen en een halve marathon wordt nog nagedacht. Erik is hard bezig met het maken van het programma. Als hij ruimte vindt om deze wedstrijden toe te voegen, zullen we dat zeker doen. Als dit helemaal duidelijk is zullen we alle ingeschreven deelnemers op de hoogte brengen.

 

Wedstrijdleiding

Ons team bestaat uit bekwame wedstrijdleiders. Allemaal mensen die al meerdere jaren in de eenwielerwereld rondlopen en expertise hebben opgebouwd op enkele onderdelen. Alleen voor muni en freestyle zijn we nog in overleg met verschillende mensen. Binnen enkele weken hopen we ook hun namen bekend te kunnen maken.

De wedstrijdleiders:

Track - Rosi Bongers  (D)

Urban - Tim Desmet (B), Casper Van Tielraden (NL) and Jelle Dillen (B),

Jumps - Edd Hawkes (GB),

Road - Felix Regelsberger (A),

Hockey - Manfred Albers (D)

Basketball - Eric Massoubre (F).

 

Meer informatie?

De beste manier om op de hoogte te blijven is via onze facebookpagina. Hier worden regelmatig berichten geplaatst. De pagina is ook toegankelijk voor niet facebook gebruikers. Ook via onze blog op de website delen regelmatig wij informatie.

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief, de website of facebook toch nog vragen?

Neem dan contact met ons op via: info@ecunicycling2017.eu

 

Deutsch

 

1. Oktober: Die Anmeldung ist geöffnet!

 

Ihr seid herzlich eingeladen, Euch auf der Website der Einrad-EM 2017 anzumelden. Ihr werdet feststellen, dass die Vorgehensweise dafür die gleiche ist wie für die letzten Unicons oder die UNIOEC 2015. Alles ist ganz einfach und Ihr könnt Eure Angaben und Wünsche noch bis zum Anmeldeschluss am 15. Juni 2017 ändern. Ihr braucht also keine Angst zu haben, wenn Ihr nicht alle Fragen beantworten könnt; Ihr habt dafür noch ein Weilchen Zeit.

Warum lassen wir die Anmeldephase so früh beginnen? Nun ja, eine Veranstaltung wie diese zu organisieren, ist ziemlich viel Arbeit. Jeder von uns macht sie in seiner Freizeit (aber natürlich mit sehr viel Freude). Wir können also so viel Zeit wie möglich gebrauchen :) Alle sportlichen Veranstaltungen werden auf professionellen und hochmodernen Anlagen ausgetragen, aber diese stehen uns leider nicht kostenlos zur Verfügung… Daher bahnen sich die ersten Kosten für die EM an, und wir werden dafür ab jetzt ein wenig mehr Geld brauchen.

 

Wir haben die Anmeldung in drei Phasen aufgeteilt:

- Anmeldephase 1 für Frühbucher: 01.10.2016-01.12.2016

Teilnehmer: 135 €

Andere: 60 €

- Anmeldephase 2: 02.12.2016-15.03.2016

Teilnehmer: 175 €

Andere: 80 €

- Anmeldephase 3: 16.03.2016-15.06.2016

Teilnehmer: 215 €

Andere: 100 €

ACHTUNG: Das Datum des Zahlungseingangs bestimmt die Anmeldegebühr, nicht der Tag der Registrierung an sich!

 

Wer in einer der von uns organisierten Unterkünften schlafen möchte, muss sich auf jeden Fall entweder als Teilnehmer oder Andere registrieren. Wir arbeiten zurzeit sehr hart daran, für Euch verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten zu organisieren. Sobald wir eine davon sicher nutzen können, werden wir Euch weitere Informationen zukommen lassen, wie Ihr diese dann buchen könnt.

 

Wettkämpfe: unsere Auswahl

Bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung müssen Entscheidungen getroffen werden. Die Auswahl der verschiedenen Wettkämpfe, die wir austragen können, richtet sich hauptsächlich nach der Anzahl der Wettkampftage und der Veranstaltungsorte, die uns zur Verfügung stehen. Wir versuchen natürlich unser Bestmögliches, Euch die gesamte Vielfalt des Einradsportes und die Möglichkeit zur Teilnahme an möglichst vielen Wettkämpfen zu bieten.

Um das zu erreichen müssen, wir jedoch Entscheidungen treffen. Die Niederlande haben einige hügelige Gebiete im Süden in der Region um Sittard-Geleen vorzuweisen, aber wir haben keine hohen Berge. Deshalb ist es uns leider nicht möglich, ein (einer EM würdiges) Downhillrennen zu organisieren. Es gibt keine Downhillstrecke, die lang genug wäre und für die wir nicht mindestens einen Tag nach Deutschland oder Belgien reisen müssten. Wir haben zwar einige Orte für kurze und technische anspruchsvolle Downwhillfahrten, aber, wie schon gesagt, nichts für ein ernsthaftes Rennen. Wir können dafür jedoch eine Uphillstrecke sowie Cross-Country (Querfeldeinrennen) mit Downhill-Anteilen anbieten.

 

Wir haben uns außerdem dafür entschieden, kein Langsamrennen und Stillstand anzubieten. 200m-, 800m- und/oder 1500m-Rennen für 29-Zoll-Räder sind geplant, aber noch nicht sicher. Erik arbeitet fleißig am Zeitplan, und sollte es möglich sein, diese Disziplinen noch hinzuzufügen, dann werden wir das natürlich machen. Sobald dies alles feststeht, werden alle Teilnehmer dann eine Mail mit den guten Nachrichten erhalten.

 

Direktoren:

Wir haben ein Team aus exzellenten Direktoren zusammengestellt. Lediglich die Direktoren für Muni und Freestyle stehen noch nicht fest, wir sind aber im Gespräch mit einigen guten Kandidaten. Wir werden Euch die Namen dann so schnell wie möglich nachreichen.

Der schon feststehende Teil des Teams ist:

Track - Rosi Bongers  (D)

Urban - Tim Desmet (B), Casper Van Tielraden (NL) and Jelle Dillen (B),

Jumps - Edd Hawkes (GB),

Road - Felix Regelsberger (A),

Hockey - Manfred Albers (D)

Basketball - Eric Massoubre (F)

 

Braucht Ihr noch mehr Infos?

Am einfachsten mal auf unserer Facebook-Seite schauen. Außerdem informieren wir Euch regelmäßig über den Blog auf unserer Website.

Immer noch Fragen? Dann schreibt uns über info@unicycling.eu.

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.